Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

bytulekkoscnieznosna
Gdy widzę dziesiątki tysięcy młodych ludzi maszerujących w pełnym najbardziej prostaczej agresji pochodzie pod znakami nienawiści i pogardy, bezczeszczących swoim chamstwem i wulgarnością polskie symbole narodowe, to tracę nadzieję, że uda się nam jeszcze kiedykolwiek dołączyć do wspólnoty wolnych i świadomych narodów.
— z artykułu Jana Hartmana pt. "Czy istnieje naród polski?"
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki

November 13 2017

bytulekkoscnieznosna
Jeśli okrzyknięto Cię czarną owca, odszczepieńcem, indywidualistką, samotną wilczycą, nie kurcz się w sobie, nie staraj się zniknąć. Tylko ślepcy mogą twierdzić, że nonkonformista jest przekleństwem dla społeczeństwa. Stulecia ludzkich dziejów potwierdzają, że każdy, kto się wyróżnia, wytycza nowe drogi i wnosi oryginalny, bogaty wkład w obraz społeczeństwa i kultury.

November 02 2017

2904 e767 500

November 01 2017

bytulekkoscnieznosna
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamorsik morsik

October 29 2017

bytulekkoscnieznosna
Reposted frommuladhara muladhara viaavooid avooid
bytulekkoscnieznosna

"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

Jakub Żulczyk

Reposted fromUndomiel Undomiel viaavooid avooid
bytulekkoscnieznosna
6136 8b11 500
Reposted fromtost tost viaavooid avooid

August 15 2017

bytulekkoscnieznosna
Reposted fromFlau Flau viapffft pffft

May 28 2017

bytulekkoscnieznosna
9391 ae29 500
Reposted fromnatory natory viablubra blubra
bytulekkoscnieznosna
Wiesz, lubię wieczory.
Lubię się schować na jakiś czas.
— Myslovitz - Długość dźwięku samotności
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viablubra blubra
2915 5a5e 500

floralls:

envelope series I by anna remarchuk

Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 viablubra blubra
bytulekkoscnieznosna
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viablubra blubra

November 01 2015

3837 a979

October 20 2015

3853 2316 500
3879 fb65 500

ibringmotivation:

gokcenarikan@instagram

October 09 2015

3900 967b 500

ibringmotivation:

Danielle Robertson

September 13 2015

3911 9d82 500

ibringmotivation:

Linda Lillhammar

September 09 2015

3941 4bb9 500

September 07 2015

3960 74f5

August 30 2015

3970 e5c8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl